viernes, 30 de diciembre de 2011

Fin de año, recopilamos valoraciones

A escasas horas de finalizar el 2011, es el momento ideal para escuchar la voz de algunos de los miembros de Telecos Sense Fronteres que a lo largo de este año han tenido la oportunidad de participar en el proyecto de telemedicina a Nicaragua:
"Aquests sis mesos a Nicaragua ens han canviat, si més no, la nostra perspectiva de la vida. Ja abans d’embarcar-nos en aquesta experiència, el nostre entorn va fer un gir complert. Deixar la feina, la casa i la família per a anar a treballar com a cooperant a un altre país. Un cop allà, poder viure en un entorn tan diferent del nostre, a nivell cultural, culinari o mediambiental, fa que l’experiència sigui gairebé rodona. I el que l’acaba de complementar és l'aportació professional que ha suposat per a nosaltres treballar a Nicaragua durant aquest temps.
Hem adquirit habilitats i coneixements que, de ben segur, no hauríem après en un despatx a Barcelona, ja que les eines les quals disposàvem no eren les mateixes, com tampoc la supervisió o el suport. El fet de poder prendre gairebé totes les decisions pel nostre compte ens ha canviat el concepte de la feina, del desenvolupament d’un projecte.

Com a conclusió, en la nostra opinió hauria de ser una assignatura més de la carrera, ja que l’enriquiment que aporta és fins i tot superior."
Jesús Benavides & Macarena Palau, cooperantes VI fase.

"Tot i només prolongar la meva estança com a cooperant a Nicaragua durant un mes, he aconseguit observar i apendre molt. L'entorn, tot i anar amb descripcions força detallades, no el vaig absorvir fins que vaig arribar. Aleshores, amb petites dosis de reflexió, vaig anar entenent i observant molts aspectes que sense la possibilitat de fer de cooperant no hagués estat possible.

Com a estudiant, he trobat que realitzar aquest viatge m'ha format molt, ja que he après a treballar valorant i tenint en compte molts aspectes que d'una altra manera se m'haguessin escapat."
Rubén Martín, cooperante VI fase.

"Un projecte d'aula i un de real difereixen en diversos aspectes. Si bé és cert que ambdós necessiten una bona planificació i coneixements de la matèria, en el segon cas és vital fer-ne una àmplia difusió per tal d'aconseguir els màxims recursos possibles. Durant els mesos previs a la cita amb Nicaragua, hem hagut de prendre tot tipus de decisions i obtenir el ressò suficient perquè entitats públiques i privades ens recolzin amb la iniciativa.

També valorem d’una manera molt positiva l’acord que recentment hem pogut tancar entre la UPC i la BICU (Bluefields Indian & Caribbean University) per tal que el projecte de telemedicina tingui una continuïtat durant les temporades en què no hi ha cooperants in situ, apropant-lo directament a la pròpia comunitat i implicant-los a tots els nivells.

El projecte just acaba d'encetar una nova fase, amb moltes ganes i il·lusió de poder fer una bona feina, sent una experiència única en les nostres vides i, des d'ara mateix, recomanable a qualsevol."
Alba Boj & Genís Mauri, cooperantes VII fase.

jueves, 15 de diciembre de 2011

A vueltas con la cooperación


Uno de los pilares básicos de la cooperación trata de implicar directamente las personas a quien vas a ayudar, con la finalidad de que no observen el proyecto desde la distancia, de una manera totalmente ajena, sino que sientan que forman parte de él, que están involucrados y son una pieza clave.
Con el acuerdo que recientemente hemos cerrado entre la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), se pretende dar continuidad al proyecto de telemedicina de forma ilimitada, ya que este vínculo involucrará a algunos estudiantes de la BICU para que hagan un seguimiento de las acciones que TSF realizará en el futuro. De este modo, cuando no haya la presencia de cooperantes en Bluefields, y gracias a los conocimientos adquiridos, ellos podrán realizar las tareas de mantenimiento que se precisen, acercando el propio proyecto a la comunidad.

La tarea no es sencilla pero promete, veremos como evoluciona!

jueves, 8 de diciembre de 2011

Buen viaje!

La nueva campaña de Telecos Sense Fronteres (TSF) se inició hace ya unos meses. Con los resultados que Macarena y Jesus obtuvieron en la fase anterior, y las posteriores conclusiones de todo el equipo de TSF, se inició la preparación de la fase actual.

Han sido unos meses intensos para Alba y Genís, nuestros próximos cooperantes, en los que desde Cataluña han ido preparando la siguiente fase del proyecto de Telemedicina que desarrollaran a lo largo de 2012, y que será además su Proyecto Final de Carrera como Ingenieros de Telecomunicación. En breve empezará la parte más emocionante de la fase actual, y es que en los próximos días Genís viajará a Bluefields para empezar el trabajo de campo, y Alba se unirá a la expedición en pocas semanas. Así que desde Telecos Sense Fronteres muy buen viaje y mucha suerte!

Telecos Sense Fronteres